เยี่ยมชมห้องเรียน

เรียนแบบกลุ่มย่อย ห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศ พร้อมสื่อการสอนแบบ Multimedia จอ Touch Screen Internet ทุกห้อง

More Info

Gallery: Play Grow ฉันฉลาดเพราะฉันเล่น

ก้าวแรกสู่การเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับปฐมวัย กับกิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัสเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเซลล์ประสาทในสมอง

More Info

Gallery: ปั้นดินเกาหลี จินตนาการสร้างได้

ฝึกทักษะและเชื่อมโยงการทำงานของสมอง เพื่อพัฒนาความจำ ประสานการทำงานของสายตาและมือ เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฝึกความอดทน เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

More Info

เยี่ยมชมภายนอกอาคารเรียน

ห้องเรียนรายล้อมด้วยธรรมชาติ ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ น้ำตก ที่นั่งพักผ่อน ร้านอาหาร สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

More Info

Gallery: Oxford Phonics Program

สอน การอ่าน เขียน ออกเสียงภาษาอังกฤษ เด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ด้วยระบบการเรียนที่ทันสมัย Interactive Touch Screen ของ Oxford Phonics World ประเทศอังกฤษ

More Info

Gallery: คอร์สศิลปะ น้องๆชาวคิดส์สนุก

ติวเข้มวิชาการเสร็จ แล้วมาผ่อนคลายกับการเรียน ดนตรีสากล ดนตรีไทย รำไทย ร้องเพลง ศิลปะ หุ่นยนต์ มาที่เดียวจบ

More info

Gallery: คอร์สดนตรี น้องๆชาวคิดส์สนุก

ติวเข้มวิชาการเสร็จ แล้วมาผ่อนคลายกับการเรียน ดนตรีสากล ดนตรีไทย รำไทย ร้องเพลง ศิลปะ หุ่นยนต์ มาที่เดียวจบ

More info

Gallery: Play and Learn กับครูต่างชาติ

เพื่อปูพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนphonics เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนและกิจกรรมต่างๆ เน้นการเรียนรู้ Alphabet สร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ ฝึกการฟัง และการออกเสียง

More info

Gallery: คอร์ส Robot๑Smart Kids

เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยชุดหุ่นยนต์เลโก้ ที่สามารถเขียนโปรแกรมบังคบผ่าน Tablet

More info