กลองชุด

หลักสูตรการสอน 

– การจับไม้กลอง
– ท่าทาง บุคลิกในการตีกลอง
– การลงน้ำหนัก
– การใช้ข้อมือและนิ้ว
– การฝึก Rudiments ต่างๆ
– การเหยียบกระเดื่อง
– การเล่น Pattern ในจังหวะต่างๆ
– เล่นควบคู่กับ Metronome
– การสร้างสรรค์ลูกส่งในรูปแบบต่างๆ
– เล่น Cover เพลง ตามระดับของผู้เรียน
– การนำเทคนิคของ Pattern และลูกส่ง มาประยุกต์ใช้
– การอ่านโน้ตและการเขียนโน้ต

– เล่นกลองชุดเป็นวงดนตรี ร่วมกับเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ