กีต้าร์คลาสสิค

 Guitar Classic

                หลักสูตรกีตาร์คลาสสิก ( Classic Guitar ) 
                การเรียนกีตาร์คลาสสิก จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านทฤษฎีโน้ต ตั้งแต่ทฤษฎีโน้ตเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง อาทิเช่น ผู้เรียนจะสามารถอ่านโน้ตได้ Sight Read เป็น, สร้างโน้ต improvisation, สามารถไล่และเล่น scale ได้, สามารถเล่นคอร์ดได้ เป็นต้น

  •  เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง ในการวางมือ ซ้าย-ขวา ปูพื้นฐานเรื่องบุคคลิคภาพ

  •  ฝึกเทคนิค ลูกเล่นต่างๆ สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า

  •  สอนพื้นฐาน จังหวะ สัดส่วน ในการ Solo และ Rythum ได้อย่างถูกต้อง

  •  สอนการเล่นเพลงที่ตนเองชอบ สอนเทคนิคต่างๆ จากนักดนตรีต้นแบบ

  •  เรียนแล้วสนุก มันส์ ติดใจแน่นอน 

  •  หากพัฒนาได้เร็ว ก็สามารถร่วมวงกับเพื่อนๆได้

  •  เรียนกับนักดนตรีที่มีประสบการณ์จริง 

  •  หลังจบคอร์สจะมีนักดนตรีอาชีพที่มีชื่อเสียงมาแนะนำเทคนิคต่างๆ

  •   ค่าเรียนถูกมากๆ บรรยากาศเป็นกันเอง เรียนแบบธรรมชาติ