กีต้าร์อคูสติก(กีต้าร์โปร่ง)

หลักสูตรหลักสูตรกีตาร์อคูสติก ( Acoustic Guitar ) 

               

การเรียนกีตาร์อคูสติก เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการจับคอร์ดเป็น เล่นคอร์ดได้ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการร้องเพลงได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการร้องเดี่ยวพร้อมกีตาร์ หรือร้องพร้อมกับวงดนตรี โดยมีการเรียนการสอนทั้งแบบ Solo Performance และแบบคอร์ด โดยนักเรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายโอกาส

วิธีการสอนกีต้าร์โปร่ง

               สอนเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางดนตรีเลย สอนเรื่องการอ่านโน๊ตพื้นฐาน การเล่นคอร์ดพื้นฐาน การตีคอร์ด การเกากีต้าร์ การแกะเพลง และวิธีการฝึกที่ถูกต้อง จนกระทั่งสอนเล่นเป็นเพลง(เน้น)ท่านสามารถเล่นกีต้าร์ได้จากเพลงที่ท่านชอบ โดยอาจารย์จะสอนเพลงที่ท่านต้องการเล่นให้ท่าน จะแตกต่างจากที่อื่นซึ่งเน้นจากตำราเป็นหลัก ซึ่งทำให้เล่นเป็นช้าและเสียเวลา หรือหากผ่านระยะเวลา 1-3 เดือนไปแล้ว ต้องการเรียนในระดับที่สูงขึ้น สามารถเรียนต่อยอดได้เรื่อยๆ