คีย์บอร์ด

หลักสูตรของการเริ่มต้นเรียนสำหรับเด็กเล็กที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไป

เป็นหลักสูตรของการเริ่มต้น    สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไปเน้นความสนุกสนาน ปลูกฝังความรักในดนตรี ด้วยการพัฒนาทักษะทางด้านการฟังและการอ่าน และเสริมสร้างเทคนิคการเล่นเขั้นเริ่มต้นอย่างง่าย สามารถฝึกขยับนิ้วด้วยการกดคีย์เปียโนอย่างถูกวิธีด้วยปลายนิ้วที่ตั้ง และมีการเคลื่อนไหวข้อมือได้อย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนจะสามารถเล่นบทเพลงอย่างง่ายได้ด้วยโน้ตที่ถูกต้อง และมีจังหวะที่สม่ำเสมอเท่ากัน เพื่อเลื่อนขั้นไปเรียนในหลักสูตรที่สูงขึ้นต่อไป