ติวสอบเข้าคณะศิลปศาสตร์ (ม.4-6)

คอร์ส ติวสอบเข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ม.4-6)

สอนเน้นวาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ  Entranceทางด้านศิลปะ การเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการสอบวิชาศิลปะนั้น เป็นข้อสอที่ว่าด้วยการปฏิบัติกันจริงๆ น้องๆ ควรเริ่มต้นสั่งสมฝีมือ ตั้งแต่ ม.4 หรือ ม.5ให้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์และฝึกฝนฝีมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่จะเรียนคณะที่ตัวเองชอบ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้น้องๆได้ศึกษาเตรียมตัวล่วงหน้าในการลงสนามสอบแข่งขันอย่างมั่นใจ