วาดภาพการ์ตูน (Cartoon)

คอร์ส วาดภาพการ์ตูน (Cratoon) 

             วาดภาพการ์ตูน เป็นหลักสูตรที่เรียนต่อเนื่องเป็นการเรียนทฤษฏีควบคู่กับการปฏิบัติ  เน้นทักษการวาดตัวละครจาก สิ่งของ สัตว์ ไปจนถึงคน ลงรายละเอียดการสร้าง สีหน้า อารมณ์ ท่าทางการเคลื่อนไหวและสภาพแวดล้อมให้มีความหลากหลายและสมจริง พัฒนาการสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวละครและทักษะการเล่าเรื่องแบบมีลำดับเหตุการณ์ผ่านการสร้างการ์ตูน
           คอร์สการ์ตูน (Basic) เรียนรู้พื้นฐานหลักการวาดภาพการ์ตูน ขั้นตอนการเขียนภาพการ์ตูน เช่น ใบหน้าคนอารมณ์ความรู้สึก การประกอบเป็นรูปร่างตัวการ์ตูนactionท่าทางต่างๆ
           
คอร์สการ์ตูน(Advance) เรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนการ์ตูนขั้นสูงขึ้น การเขียนมือ  เท้า  คาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูน การเขียน การ์ตูนผู้หญิง-ผู้ชาย และการเขียนการ์ตูนภาพสัตว์ สิ่งของ การเพิ่มองค์ประกอบงานศิลป์อย่างมืออาชีพ เช่น การสร้างสถานการณ์ การเคลื่อนไหว เสียง ตัวอักษรการใช้สีต่างๆ การพัฒนารูปแบบเฉพาะตัวและการเขียนการ์ตูน Comic (สร้างเรื่องและเขียนภาพประกอบ)