วาดเส้น (Drawing)

          
            

   คอร์ส วาดเส้น (Drawing) 

                    คอร์ส Drawing (Basic) สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน แต่รักการวาดภาพ สอนพื้นฐานการวาดภาพ การจัดภาพ การแรเงา การกำหนดสัดส่วนให้ถูกต้องตามวัตถุที่วาด เช่น หุ่นนิ่งเรขาคณิต หุ่นนิ่งธรรมชาติ ทิวทัศน์ ฯลฯ 
                    คอร์ส Drawing (Advance)  เรียนเกี่ยวกับการวาดภาพคนเหมือน เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน จากคอร์ส Basic แล้ว เรียนการร่างภาพ และการลงแสงเงาภาพคน โดยเรียนจากหุ่นปูน ภาพถายและคนจริง