สีไม้

 

คอร์ส สีไม้

               คอร์สสีไม้ (Basic) เรียนรู้พื้นฐานชนิดและธรรมชาติของสีไม้ เรียนรู้ การขึ้นรูป การสังเกตแสงและเงา และขั้นตอนการลงสี
คอร์สสีไม้ (Advance)  เรียนรู้เทคนิควิธีการ  การขึ้นรูป การสังเกตแสงและเงา และขั้นตอนการลงสีเจาะลึก  แนวทางการระบายสานเส้นด้วยสีไม้