หลักสูตร Play Grow

โปรแกรมการสอน  Kids  Juniors  อายุ 2.5 – 3 ปี
   

                เตรียมความพร้อมให้ลูกรักเข้าโรงเรียนอย่างมั่นใจ โปรแกรมเตรียมความพร้อมแสนสนุกจากเยอรมัน สำหรับหนูน้อยวัย 2.5 – 3 ปี ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัว และฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นก่อนเข้าอนุบาล รูปแบบกิจกรรมของ Kids Preschool จะช่วยให้เขาเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก ได้ใช้จินตนาการ เเละความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ ได้บริหารกล้ามเนื้อมือ ให้แข็งเเรง เพียงพอสำหรับการเริ่มต้นจับดินสอในอนาคตค่ะ

 • Kids Play เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่น
 • Kids Art ฝึกกล้ามเนื้อมือ ใช้จินตนาอย่างอิสระผ่านกิจกรรมศิลปะ
 • Kids Hand Works ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ผ่านกิจกรรมปั้นดินเกาหลี
 • Kids Music & More พัฒนาสมองและเสริมสร้างทักษะกับกิจกรรมดนตรี
 • Kids Library Hours ชั่วโมงนิทานแสนสนุก
 • Kids Weekly Alphabet Fun เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวผ่านกิจกรรม Alphabet Theme 1 ครั้ง/เดือน

 โปรแกรมการสอน Kids  Seniors  3 – 6 ปี

 

               โปรแกรมเตรียมความพร้อมแสนสนุกจากเยอรมัน สำหรับหนูน้อยวัย 3 – 6 ปี ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัว และฝึกฝนทักษะต่างๆ โดยเด็กๆ จะสนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยโปรแกรมของ       Kids Play Grow คือ Play, Music, Arts, Science รวมถึง Creative Thinking, Math รูปแบบกิจกรรมของ Kids Seniors จะช่วยให้เขาเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก ได้ใช้จินตนาการ เเละความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ พัฒนาทักษะผ่านการเล่นแบบเป็นกลุ่ม  ได้บริหารกล้ามเนื้อมือ ให้แข็งเเรง  ก้าวสู่การเรียนรู้ สร้างทักษะ เสริมสร้างพัฒนาการ ผ่านกิจกรรมชุดของเล่นและแบบฝึกกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ภาคการศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน

 • Kids Play เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่น ผ่านสื่อการสอนของเล่นพัฒนาทักษะ ทั้ง 4 ด้าน พร้อมใบงาน
 • Kids Art ฝึกกล้ามเนื้อมือ ใช้จินตนาอย่างอิสระผ่านกิจกรรมใบงานศิลปะ
 • Kids Hand Works ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ผ่านกิจกรรมปั้นดินเกาหลี แบบ 2 มิติ
 • Kids Music & More พัฒนาสมองและเสริมสร้างทักษะกับกิจกรรมดนตรี
 • Kids Library Hours ชั่วโมงนิทานแสนสนุก
 • Kids Weekly Alphabet Fun เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวผ่านกิจกรรม Alphabet Theme 1สัปดาห์/เดือน