เบสไฟฟ้า

 Bass Guitar

  •  เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง ในการวางมือ ซ้าย-ขวา ปูพื้นฐานเรื่องบุคคลิคภาพ

  • ฝึกเทคนิค ลูกเล่นต่างๆ 

  •  สอนพื้นฐาน จังหวะ สัดส่วน ในการ Solo และ Rythum ได้อย่างถูกต้อง

  •  สอนการเล่นเพลงที่ตนเองชอบ สอนเทคนิคต่างๆ จากนักดนตรีต้นแบบ

  •  เรียนแล้วสนุก มันส์ ติดใจแน่นอน 

  •  หากพัฒนาได้เร็ว ก็สามารถร่วมวงกับเพื่อนๆได้

  •  เรียนกับนักดนตรีที่มีประสบการณ์จริง 

  •   ค่าเรียนถูกมากๆ บรรยากาศเป็นกันเอง เรียนแบบธรรมชาติ