เปิดเทอมนี้ กับคอร์สเรียนสำหรับน้องๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา