Gallery คอร์สดนตรี ของน้องๆชาวคิดส์สนุก

บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเองกับครูผู้สอน

ห้องซัอมดนตรีที่ได้มาตรฐาน